Pretraživanje

[__LOGIN__]

Pravilnik nagrade Hrvatske glazbene unije za najinstrumentalista - "Status Juniori"

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Pravilnikom nagrade Status juniori (dalje: Pravilnik) uređuju se pravila provedbe i održavanja nagrade Status juniori, što obuhvaća postupak prijavljivanja, glasovanja i objavljivanja dobitnika nagrade Status juniori.

Članak 2.
Za Status se mogu natjecati članovi HGU-a mlađi ili najviše s navršenih 18g starosti, članovi drugih glazbenih udruga, i svi drugi glazbenici – državljani Republike Hrvatske, instrumentalisti, bez obzira na diskografska ili bilo kakva druga prijašnja glazbena ostvarenja.

Članak 3.
Nagrada Status juniori se dodjeljuje za najbolje instrumentaliste, one koji svojim glazbenim umijećem imaju potencijal ostvariti trag na domaćoj i svjetskoj glazbenoj sceni. Status prihvaća prijave iz svih glazbenih žanrova - pop, rock, zabavna glazba, narodna glazba i jazz. Nagrada se neće dodjeljivati prema kategorijama nego će se birati jedan pobjednik, bez obzira na glazbeni žanr i instrument koji svira.

Članak 4.
Pravo prijave pojedinog glazbenika za dodjelu nagrade Status juniori imaju svi građani Republike Hrvatske.

Članak 5.
Prijave za Status podnose se, temeljem javnog poziva i poziva upućenog članstvu HGU-a, kao i po potrebi putem drugih dostupnih medija, putem službene mail adrese natjecanja – statusjuniori@hgu.hr
U prijavi se obvezno navodi ime i prezime prijavljenog, vrsta instrumenta te video snimka nastupa, prema kojem će komisija obaviti prvi krug odabira, prije definiranja polufinalista. Video snimka se može priložiti kao link na YouTube ili se može direktno poslati putem servisa poput wetransfera ili jumbo maila.

Članak 6.
Glavni Odbor HGU-a imenovao je povjerenika za provedbu nagrade Status, sukladno Statutu
HGU-a, koji je ujedno i povjerenik nagrade Status juniori. Povjerenik nagrade je dužan uz pomoć centralnog ureda HGU-a pratiti provedbu natjecanja od početka postupka prijava do završne priredbe, koordinirati rad administrativnih tijela koja sudjeluju u pripremi materijala za Status (prijava prijedloga itd). U slučaju potrebe, Predsjedništvo HGU-a može imenovati osobe koje bi uz povjerenika sudjelovale u organizaciji i provedbi Status juniori.

Članak 7.
U financiranju troškova nagrade Status juniori, osim sredstava dobivenih putem natječaja, sudjeluju sve podružnice HGU-a razmjerno stanju redovnog članstva na kraju tekuće godine. Podružnice HGU-a koje preuzmu domaćinstvo polufinalnih i finalne večeri, dužne su osigurati adekvatan prostor za održavanje dodjele nagrade Status juniori te sve ostale potrebne tehničke uvjete sukladno planu i usvojenom troškovniku.

Članak 8.
Svaka podružnica dužna je osigurati "kućni bend", sastavljen od vrhunskih instrumentalista, koji će tijekom polufinalne večeri pratiti nastupe mladih glazbenika. Prednost imaju bivši i aktualni dobitnici nagrade Status.

Članak 9.
Tijekom polufinalnih večeri, komisije odabiru pobjednika koji će predstavljati regiju na finalnoj večeri. Prvo natjecanje za nagradu Status juniori podijeljeno je u četiri regije – Slavonija, Dalmacija, Istra i Kvarner te Zagreb i ZG Županija. Polufinalne večeri će se održati u Osijeku, Splitu, Rijeci i Zagrebu, dok će se finalna večer održati u Zagrebu.

KATEGORIJE i NATJECANJE

Članak 10.
Zbog očekivano suženog broja mladih glazbenika koji će sudjelovati u natjecanju, nagrada Status juniori neće imati posebne kategorije prema vrsti glazbe i instrumentu. Svi polufinalisti i finalisti će se birati prema umijeću sviranja, bez obzira na vrstu instrumenta.

KOMISIJE

Članak 11.
Glasovanje za nagradu Status juniori provodi se putem komisija. Članovi pojedine komisije moraju biti istaknuti glazbenici/instrumentalisti, prijašnji ili aktualni dobitnici glazbenih priznanja i nagrada, iz regije koju pokrivaju podružnice. Prednost imaju dobitnici nagrade Status. Komisija se sastoji od 5 članova. Komisija svake regije definirane sukladno čl. 9, obvezna je pregledati sve dospjele prijave koje joj proslijedi Povjerenik nagrade te odrediti natjecatelje za polufinalnu večer koju organizira podružnica. Članovi komisije, nakon odgledanih polufinalnih nastupa uživo, svojim glasovanjem određuju  pobjednika polufinalne večeri, koji dobiva mogućnost nastupa tijekom finalne večeri. Maksimalan broj polufinalista je šest.

Pobjednika finalne večeri određuje komisija koju imenuje Predsjedništvo HGU.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
Predsjedništvo HGU-a utvrđuje zvučni i vizualni identitet nagrade Status.

Članak 13.
Izmjene i dopune ovih Pravila, kao i njihovo tumačenje, utvrđuje Glavni Odbor HGU-a.

 

Glavni odbor HGU