Pretraživanje

[__LOGIN__]

Pravilnik nagrade Hrvatske glazbene unije za najinstrumentalista - "Status Juniori"

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Pravilnikom nagrade Status Juniori (dalje: Pravilnik) uređuju se pravila provedbe i održavanja nagrade Status juniori, što obuhvaća postupak prijavljivanja, glasovanja i objavljivanja dobitnika nagrade Status Juniori.

 

Članak 2.

Za Status Juniori se mogu natjecati svi glazbenici instrumentalisti do navršenih 18god – državljani Republike Hrvatske, instrumentalisti, bez obzira na diskografska ili bilo kakva druga prijašnja glazbena ostvarenja. Prijavu može napraviti bilo koji građanin Republike Hrvatske.

 

Članak 3.

Nagrada Status Juniori se dodjeljuje za najbolje mlade instrumentaliste, one koji svojim glazbenim umijećem imaju potencijal ostvariti trag na domaćoj i svjetskoj glazbenoj sceni.

Status Juniori prihvaća prijave iz svih glazbenih žanrova - pop, rock, zabavna glazba, narodna glazba i jazz.

Nagrada se neće dodjeljivati prema kategorijama nego će se birati jedan pobjednik, bez obzira na glazbeni žanr i instrument koji svira.

 

Članak 4.

Prijave za Status Juniori podnose se, temeljem javnog poziva i poziva upućenog članstvu HGU-a, kao i po potrebi putem drugih dostupnih medija, putem službene mail adrese natjecanja – statusjuniori@hgu.hr

U prijavi se obvezno navodi ime i prezime prijavljenog, vrsta instrumenta te video snimka nastupa, prema kojem će komisija obaviti prvi krug odabira, prije definiranja finalista. Video snimka se može priložiti kao link na YouTube ili se može direktno poslati putem servisa poput wetransfera ili jumbo maila.

 

Članak 5.

Glavni Odbor HGU-a imenovao je povjerenika za provedbu nagrade Status Juniori, sukladno Statutu HGU-a, koji je ujedno i povjerenik nagrade Status Juniori. Povjerenik nagrade je dužan uz pomoć centralnog ureda HGU-a pratiti provedbu natjecanja od početka postupka prijava do završne priredbe, koordinirati rad administrativnih tijela koja sudjeluju u pripremi materijala za Status Juniori (prijava prijedloga itd).

U slučaju potrebe, Predsjedništvo HGU-a može imenovati osobe koje bi uz povjerenika sudjelovale u organizaciji i provedbi Status Juniori.

 

Članak 6.

Podružnica HGU-a koja preuzme domaćinstvo finalne večeri, dužna je osigurati adekvatan prostor za održavanje dodjele nagrade Status Juniori te sve ostale potrebne tehničke uvjete sukladno planu i usvojenom troškovniku.

 

Članak 7.

Podružnica je dužna osigurati "kućni bend", sastavljen od vrhunskih instrumentalista, koji će tijekom finalne večeri pratiti nastupe mladih glazbenika. Prednost imaju bivši i aktualni dobitnici nagrade Status.

 

Članak 8.

Tijekom finalne večeri, komisija odabire pobjednika.

 

KATEGORIJE i NATJECANJE

 

Članak 9.

Zbog očekivano suženog broja mladih glazbenika koji će sudjelovati u natjecanju, nagrada Status Juniori neće imati posebne kategorije prema vrsti glazbe i instrumentu. Svi finalisti će se birati prema umijeću sviranja, bez obzira na vrstu instrumenta.

 

KOMISIJA

 

Članak 10.

Glasovanje za nagradu Status Juniori provodi se putem komisije, koju imenuje Predsjedništvo HGU.

Članovi komisije moraju biti istaknuti glazbenici/instrumentalisti, prijašnji ili aktualni dobitnici glazbenih priznanja i nagrada. Prednost imaju dobitnici nagrade Status.

Komisija će pregledati sve dospjele prijave koje joj proslijedi Povjerenik nagrade te odrediti natjecatelje za finalnu večer.

Članovi komisije, nakon odgledanih finalnih nastupa uživo, svojim glasovanjem određuju  pobjednika.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 11.

Predsjedništvo HGU-a utvrđuje zvučni i vizualni identitet nagrade Status Juniori.

 

Članak 12.

Izmjene i dopune ovih Pravila, kao i njihovo tumačenje, utvrđuje Glavni Odbor HGU-a.

 

Glavni odbor HGU