Pretraživanje

[__LOGIN__]

VESNA LEINER, MAJA ŠOJAT-BIKIĆ I BORIS MAŠIĆ

VESNA LEINER, MAJA ŠOJAT-BIKIĆ I BORIS MAŠIĆ

Vesna Leiner, muzejska pedagoginja, autorica muzejskih kataloga i članaka u stručnom tisku, koautorica izložaba Dobro mi došel prijatel Viki Glovacki (2006.) i Mister Morgen - Ivo Robić (2007.). Voditeljica muzejskih pedagoških programa, koautorica, koordinatorica i stručna suradnica na više desetaka izložaba. Članica Hrvatskog muzejskog društva, Međunarodnog komiteta za edukaciju ICOM/CECA i Europskog muzejskog foruma. Dobitnica Nagrade Hrvatskog muzejskog društva za projekt Vodič po Muzeju grada Zagreba za slijepe, slabovidne, gluhoslijepe i sve one koji imaju poteškoća s vidom (2005.).

Mr. Sc. Maja Šojat-Bikić, voditeljica informatičkih poslova i multimedijskih projekata, autorica članaka u stručnom i znanstvenom tisku, autorica elektroničkih publikacija (web, CD-ROM). Koautorica izložaba Dobro mi došel prijatel Viki Glovacki (2006.) i Mister Morgen - Ivo Robić (2007.).  Urednica u Izvršnom odboru Međunarodnog komiteta za dokumentaciju ICOM/CIDOC. Dobitnica Nagrade Hrvatskog muzejskog društva za CD-ROM Zvonimir Faist / Diktati vremena / Plakati od kasnih 1930-ih do ranih 1960-ih godina (2003.).

Boris Mašić, viši kustos, autor članaka u stručnom i znanstvenom tisku, voditelj arheoloških istraživanja unutar stare gradske jezgre. Autor izložbe Kasnogotički pećnjaci s Nove Vesi (2002.), koautor izložaba Dobro mi došel prijatel Viki Glovacki (2006.) i Mister Morgen - Ivo Robić (2007.). Suradnik na više muzejskih projekata koji problematiziraju urbanu arheologiju i kulturnu povijest grada Zagreba te kustos više gostujućih izložaba. Član Hrvatskog arheološkog društva, Međunarodnog komiteta za povijesne i arheološke muzeje ICOM/ICMAH i Hrvatskog muzejskog društva.

www.mgz.hr