Pretraživanje

[__LOGIN__]

Tereza Kesovija

Povodom 50 godina javnog umjetničkog djelovanja, za izniman doprinos hrvatskoj glazbi nagrađuje se Tereza Kesovija.

VLADIMIR KOČIŠ - ZEC

U povodu 40 godina javnog umjetničkog djelovanja, za izniman doprinos hrvatskoj glazbi  nagrađuje se Vladimir Kočiš - Zec.

PRLJAVO KAZALIŠTE

U povodu 30 godina javnog umjetničkog djelovanja, za izniman doprinos hrvatskoj glazbi  nagrađuje se Prljavo kazalište.

IGOR SAVIN

U povodu 40 godina javnog umjetničkog djelovanja, za izniman doprinos hrvatskoj glazbi  nagrađuje se Igor Savin.

MIROSLAV KRIŽIĆ

U povodu 50 godina javnog djelovanja nagrađuje se Miroslav Križić za osobit doprinos promicanju hrvatske glazbe.

ZLATKO TURKALJ - TURKI

Za osobit doprinos promicanju hrvatske glazbe nagrađuje se Zlatko Turkalj - Turki.

MUZEJ GRADA ZAGREBA

U povodu 100 godina javnog djelovanja nagrađuje se Muzej Grada Zagreba za osobit doprinos promicanju hrvatske glazbe.

VESNA LEINER, MAJA ŠOJAT-BIKIĆ I BORIS MAŠIĆ

Za osobit doprinos promicanju hrvatske glazbe nagrađuju se Vesna Leiner, Maja Šojat-Bikić i Boris Mašić koautori izložaba: Viki Glovacki i Ivo Robić.

ROCK AKADEMIJA

U povodu 15 godina rada nagrađuje se Rock Akademija za svoj glazbeno-obrazovni program popularne i jazz glazbe.

GRAD RIJEKA

Posebnom plaketom nagrađuje se Grad Rijeka za dugogodišnju potporu hrvatskim glazbenicima i Podružnici HGU u Rijeci.

GATUZO

U kategoriji najperspektivnija mlada rock grupa plaketom Status nagrađuje se Gatuzo.