Dobitnici nagrade status / Nagrada status 2001

Dobitnici posebnih plaketa

Krešimir Oblak - zlatna plaketa Status u povodu 71. obljetnice života i 50 godina javnog glazbenog djelovanja.Dr. Nikica Kalogjera - zlatna plaketa Status u povodu 70. obljetnice života i 55 godina javnog glazbenog djelovanja.Stjepan Mihaljinec - zlatna plaketa Status u povodu 65. obljetnice života i 45 godina umjetničkog rada.

Pero Nikolin - zlatna plaketa Status u povodu 45. godina umjetničkog rada veteranu slavonske narodne pjesme.
Radan Bosner - zlatna plaketa Status izvanrednom glazbeniku i visoko profesionalnom glazbeno-tonskom stručnjaku, posthumno.Ibrica Jusić - zlatna plaketa Status u  povodu 35. obljetnice umjetničkog djelovanja.

Tamburaški orkestar Hrt - zlatna plaketa Status u povodu 60. obljetnice osnutka i umjetničkog djelovanja, te promicanja hrvatske tradicijske glazbene kulture.
Kud Pregrada - zlatna plaketa Status povodom obljetnice osnutka i umjetničkog djelovanja.Branko Mihaljević - zlatna plaketa Status povodom 70. obljetnice života i 50. g. plodnog umjetničkog rada.
© 2007 HGU :: design by POSLuH :: powered by VannaCMS
HGU - Hrvatska glazbena unija Ivana Broza 8a, 10000 Zagreb, Croatia
Tel: 01/3668 227 :::::::: Fax: 01/3668 216 :::::::: e-mail: hgu@hgu.hr
Radno vrijeme za stranke (pon.-pet. ) : 09.00h - 15.00h