Dobitnici nagrade status / 2011

DOBITNICI POSEBNIH PRIZNANJA

LADISLAV FIDRI

U povodu 50-te obljetnice javnog umjetničkog djelovanja, za izniman doprinos hrvatskoj glazbi.

VIŠNJA KORBAR

U povodu 50-te obljetnice javnog umjetničkog djelovanja, za izniman doprinos hrvatskoj glazbi.

MARKO NOVOSEL

U povodu 60-te obljetnice javnog umjetničkog djelovanja, za izniman doprinos hrvatskoj glazbi.

STJEPAN ĐIMI STANIĆ

U povodu 60-te obljetnice javnog umjetničkog djelovanja, za izniman doprinos hrvatskoj glazbi.

DAVOR LORKOVIĆ

Za sveukupni doprinos jazz glazbi, u povodu 75-te godine života.

HRVATSKI RADIO - RADIO PULA

U povodu 50 godina djelovanja i sveukupnog doprinosa hrvatskoj glazbi.
© 2007 HGU :: design by POSLuH :: powered by VannaCMS
HGU - Hrvatska glazbena unija Ivana Broza 8a, 10000 Zagreb, Croatia
Tel: 01/3668 227 :::::::: Fax: 01/3668 216 :::::::: e-mail: hgu@hgu.hr
Radno vrijeme za stranke (pon.-pet. ) : 09.00h - 15.00h