Dobitnici nagrade status / NAGRADA STATUS 2009

DOBITNICI POSEBNIH PLAKETA

ANSAMBL NARODNIH PLESOVA I PJESAMA HRVATSKE LADO

U povodu 60 godina javnoga umjetničkog djelovanja, za izniman doprinos hrvatskoj glazbi.

ANICA ZUBOVIĆ

U povodu 60 godina javnoga umjetničkog djelovanja, za izniman doprinos hrvatskoj glazbi.

ZAGREBAČKI JAZZ KVARTET

U povodu 50. godišnjice osnutka, za izniman doprinos hrvatskoj glazbi.

NOVI FOSILI

U povodu 40 godina javnoga umjetničkog djelovanja, za izniman doprinos hrvatskoj glazbi.

BRANKO BUBICA

U povodu 40 godina javnoga umjetničkog djelovanja, za izniman doprinos hrvatskoj glazbi.

NOVI LIST

Za sveukupnu podršku hrvatskoj glazbenoj sceni.

MILAN MITROVIĆ

Za sveukupni doprinos hrvatskoj glazbi.

JADRAN MARINKOVIĆ

Za sveukupni doprinos hrvatskoj glazbi.

DRAŽEN DRAGUŠICA

Za sveukupni doprinos hrvatskoj glazbi.

ROBERT KRUPA

Za sveukupni doprinos hrvatskoj glazbi.

ZDENKO NIKOLIĆ ŠAJO

Za izniman doprinos hrvatskoj glazbenoj industriji.

ADONIS DOKUZOVIĆ

Za izniman doprinos hrvatskoj glazbenoj industriji.

NIKOLA ŠPRLJAN

U povodu 45 godina umjetničkoga djelovanja.

DUŠAN ŠARAC

U povodu 40 godina umjetničkoga djelovanja.

GRUPA BONACA

U povodu 30 godina umjetničkoga djelovanja.

KARLO LUKIĆ

Najperspektivniji mladi glazbenik.

© 2007 HGU :: design by POSLuH :: powered by VannaCMS
HGU - Hrvatska glazbena unija Ivana Broza 8a, 10000 Zagreb, Croatia
Tel: 01/3668 227 :::::::: Fax: 01/3668 216 :::::::: e-mail: hgu@hgu.hr
Radno vrijeme za stranke (pon.-pet. ) : 09.00h - 15.00h